onder_zf_03

Historie

Het begin van Maarssen zou een houten wachttoren tegen de Noormannen geweest kunnen zijn . Zij gebruikten de Vecht als waterweg. Het officiële bestaan blijkt pas in 866 n.c. De naam Marsua of Marsna (moerassige grond) komt voor op een lijst van bezittingen van de bisschop van Utrecht.

Pas in de 16e en 17e eeuw ontstond er een aangesloten bebouwing rondom de brug. De brug was toen al centrum van het dorp, met aan de enen kant ‘Prins te paard’ en aan de overkant de brouwerij ‘De Eenhoorn’.

De Vecht, nu als transportweg voor personen en vrachtvervoer betekeningsloos geworden, gaat nu een puur recreatieve functie krijgen: men denke alleen al aan de plezierboten die ‘s zomers voorbij varen of in Maarssen aanleggen!